Obietnice Różańca Świętego
- dane przez Maryje błogosławionemu Alanowi de Rupe:

  1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie różańca św. otrzyma wyjątkowe łaski.
  2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
  3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków...

Część I -
Tajemnice Radosne

Część II -
Tajemnice światła

Część III -
Tajemnice bolesne

Część IV -
Tajemnice chwalebne